Інформація про виконання бюджету Швайківської сільської ради

за січень-березень  2020 року

Загальна сума власних надходжень сільського бюджету за січень-березень 2020 року забезпечена в сумі  3118,7 тис.грн., з яких доходи загального фонду                3031,8 тис.грн., спеціального фонду – 86,9 тис.грн.

Виконання затверджених планових показників загального фонду у звітному періоді становить  90,4%.

У звітному періоді до сільського бюджету надійшло офіційних трансфертів в сумі 3245,4 тис.грн., з яких:

  • Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі  125,7 тис.грн.,
  • Освітньої субвенції 2441,6 тис.грн.;
  • Медичної субвенції 678,1 тис.грн;

Загальний обсяг проведених видатків за січень-березень  2020 року становить       6423,6 тис.грн.  З цієї суми за рахунок коштів загального фонду використано – 6241,8 тис.грн., спеціального – 181,7 тис.грн.

За січень-березень  2020 року перераховано іншої субвенції в сумі –                       405,8 тис.грн., субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –  234,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 678,1 тис.грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 57,6 тис.грн.;

У звітному періоді на видатки по оплаті праці працівникам  установ сільського бюджету спрямовано – 4209,4 тис.грн., по розрахункам за спожиті енергоносії спрямовано – 276,3 тис.грн., продукти харчування – 83,8 тис.грн.

На проведення капітальних видатків за січень-березень 2020 року спрямовано – 79,5 грн.

Заробітна плата працівників установ сільського бюджету виплачена у встановлені терміни в повному обсязі. Своєчасно проведено розрахунки за спожиті енергоносії.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

(додатки)