Швайківська сільська рада оголошує Літературний конкурс імені Олександра Кухарчука

  • 314

Фото без опису

Премія літературного конкурсу імені Олександра Кухарчука присуджується за кращий літературний твір у жанрі літературної прози, який утверджує ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Мета Конкурсу – увічнення пам’яті нашого земляка, письменника Олександра Кухарчука, сприяння розвитку української літератури, відзначення сучасних майстрів слова, а також пошук нових імен в українській літературі.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі матеріали:

-  завірену власноручним підписом письмову заяву щодо висунення твору на здобуття Премії, в якій вказується назва твору, прізвище, ім’я та по батькові автора; копію першої сторінки паспорта з датою народження; адресу проживання; контактний номер телефону та електронна пошта, а також письмову згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- примірник твору у паперовій і електронній формі;

- згоду на опублікування твору на сайті сільської ради для громадського обговорення.  

Документи та твір (книжка) надсилаються з 15 березня (упродовж 30 днів) поточного року на адресу: Швайківська сільська рада,  вулиця Осівка 1А, село Швайківка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна, 13331.

У разі невідповідності поданих документів цим вимогам, клопотання не розглядається.

Відповідно до Положення про літературний конкурс імені Олександра Кухарчука, затвердженого рішенням сільської ради від 20.09.2021 № 266 до складу конкурсної комісії можуть долучитися письменники, творчі спілки, асоціації, літературні об'єднання, які протягом 20 календарних днів (з моменту оприлюднення даного оголошення) мають подати заявки на адресу: Швайківська сільська рада,  вулиця Осівка 1А, село Швайківка, Бердичівський район, Житомирська область, Україна, 13331. 

Конкурсна комісія у своїй діяльності керується  Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень.

Свої обов’язки члени конкурсної комісії виконують на громадських засадах.

Положення про конкурс