Початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

  • 700

   Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачено  виробництво препаративних форм засобів захисту рослин та мікродобрив їх зберігання та продаж. На ділянці є необхідні для впровадження технологічного виробництва існуючі і запроектовані споруди і майданчики. ПП «Кемілайн Агро» розробив  технологічний регламент виробництва препаратів, розробив та зареєстрував в ДП «Житомирстандартметрологія» технічні умови на   продукцію,  що запланована для постановки на виробництво. Виробничий процес – періодичний. Сутність технологіїзмішування  сировини у водному середовищі при температурі 50-90 0С при заданих концентраціях діючих речовин. Виготовлення  препаратів  проводять у стальному емальованому реакторі місткістю 2,5 м3 з мішалкою та  кожухом для нагрівання реакційної маси. Процес екзотермічний, охолодження реактору  водою що циркулює в кожусі реактора за допомогою циркуляційного насосу по схемі збірник гарячої води – насос – підігрівач води – кожух реактора – збірник гарячої води. Температура гарячої води 50-90 0С підтримується автоматично. Препарати розливають в тару після охолодження до 20-25 0С_________________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕМІЛАЙН АГРО», код ЕДРПОУ 31052661_______________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код  або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса - 10024, м. Житомир ,  вул.Івана Сльоти (Бородія), буд.49-Б

Номер телефону – (0412) 41-89-84  _______________________________________________           

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця    (поштовий індекс, адреса),  номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 03035, м. Київ, вул.Митрополіта Василя Липківського, 35.  тел +38 (044)206-20-89, 206-31-40, e-mail: m.shіmkus@menr.gov.ua, контактна особа  Шимкус Марина Олександрівна- начальник відділу оцінки впливу на   довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Внесення  до переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності з виробництва  небезпечних хімічних речовин, що видається   Міністерством  енергетики та захисту довкілля України_____________________________________________________________________________

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

    Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

      Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 16.12.2019 р. о 14:00 годині на проммайданчику ПП «КЕМІЛАЙН АГРО» за адресою: вул.Зашвай, 82, с.Швайківка, Бердичівського р-ну, Житомирської області.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений  центральний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

тел.: (044)206-31-40, (044)206-20-89. Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

тел. (044)206-31-40, (044)206-20-89. Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення (25 робочих днів) зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 465 аркушах.

(зазначити  матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Доступ громадскості до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності забезпечується шляхом розміщення Звіту на паперовому носії з 15.11.2019р  в приміщеннях:

1) Швайківської сільської ради (ОТГ), за адресою: 13331, Житомирська обл., Бердичівський р-н., с. Швайківка, вул. Осівка, буд. 1е;

на сайті: www.shvaykivska-gromada.gov.ua в форматі PDF.

Контактна особа – Яригін Тарас Петрович (голова ОТГ),  тел. + 38 (098) 062-73-51, Пн-Пт з 10 до 13 години.

2) ПП «КЕМІЛАЙН АГРО» за адресою: 10024, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Сльоти (Бородія), буд.49-Б, тел. (0412)-418-984.

Контактна особа – Омельчук Наталія Іванівна, Пн-Пт з 10 до 13 години.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Фото без опису

 

Щоб скачати звіт з оцінки впливу на довкілля натисніть на посилання

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар