З 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ ЗМІНЕНО УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ ТА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ ТА ЗБІЛЬШЕНО ПРОЖИТКОВІ МІНІМУМИ ТА ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ

  • 1460

       Фото без опису

      З 1 липня 2020 року набрав чинності Закон України від 02.06.2020 р. № 646-ІХ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб», який передбачає призначення допомоги на дітей одиноким матерям в таких же умовах, що і малозабезпеченим сім’ям.

Постановою передбачається врахування майнового стану як при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, так і при призначенні допомоги на дітей одиноким матерям. Отже, під час звернення за вказаними видами допомоги, необхідне обов’язкове заповнення розділів декларації в частині наявності у власності житла та транспортних засобів.

Тобто, тепер в наданні державної допомоги будуть відмовляти у випадках, якщо працездатні члени сім’ї:

  • не працюють;
  • не служать;
  • не вчаться за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги (крім осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуваннюосіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного вікудоглядають за особами з інвалідністю, особами похилого віку та надають соціальні послуги).

Додатково повідомляємо, що:

  • одиноким матерям, які зверталися за призначенням допомоги у лютому – червні 2020 року, виплата допомоги буде проводитися щомісячно, відповідно по липень – листопад 2020 року;
  • одиноким матерям, яким виплата допомоги проведена по червень 2020 року необхідно з 01 липня 2020 року звернутися до управління для визначення права на призначення допомоги.

У разі коли за результатами проведеного перерахунку:

– не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена допомога, одержувач повертає надміру отримані кошти до державного бюджету, або   управління праці та  соціального захисту населення стягує надміру виплачені суми допомоги згідно із законом у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплаченої допомоги.

– розмір отриманої допомоги був меншим, управління праці та  соціального захисту населення проводить доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги;

В подальшому при визначенні права на  призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

З 01 липня 2020 року прожиткові мінімуми та державні соціальні допомоги збільшилися

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2020 року:

– для дітей віком до 6 років – 1859 грн (до 01.07.2020 р. – 1779 грн);

– дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн);

– працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн);

– осіб, які втратили працездатність – 1712 грн (1638 грн).

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Для дітей віком до 6 років – як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 4447,50 грн (була 3558 грн ) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між 5545 грн. (була 4436 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині. Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування семирічну дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника – 1712 грн. Розмір допомоги буде – 3833 грн. (5545 грн. – 1712 грн.).

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у повному розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 4447,50 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 5545 грн.

Якщо дитина, яка перебуває під опікою, визнана дитиною з інвалідністю, то розмір допомоги становитиме 3,5 прожиткового мінімуму. Зокрема, максимальний розмір допомоги для дітей з інвалідністю становитиме для дітей до 6 років – 6226,50 грн., від 6 до 18 років – 7763 грн. (без урахування отриманих аліментів, пенсій, допомог на дитину).

Перерахунки розмірів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, відповідно до вищезазначеного Закону будуть переглянуті з 1 січня 2020 року.

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Право на цю допомогу в органах соціального захисту населення мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто з 1 липня 2020 року вона не може бути меншою, ніж 549,25 грн. (була 525,50 грн.).

 

Допомога при народженні дитини. Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн. 10320 грн – одноразова виплата і 860 грн. – щомісяця впродовж 3 років.

Допомога на дітей одиноким матерям. Цей вид допомоги надають у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З липня 2020 року максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 1859 грн (був 1779 грн)

  • від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн),
  • від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 2197 грн (2102 грн).

Для прикладу, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і семирічна дитина. Середньомісячний дохід сім’ї –3200 грн. Тож середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1600 грн. Розмір допомоги такій сім’ї з липня буде 718 грн (2318 грн. – 1600 грн.).

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років  – 929,50 грн. (був 889.50 грн.), від 6 до 18 років – 1159 грн. (був 1109 грн.).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям. Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. З 1 липня рівні забезпечення прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

– для працездатних осіб – 549,25 гривень (25 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб), до підвищення розмір становив 525,50 грн.;

– для дітей до 6 років – 2416,70 гривень (130 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), до підвищення – 1 512,15 грн.;

– від 6 до 18 років – 3013,40 гривень (130 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), до підвищення – 1 885,30 грн.; – від 18 до 23 років (за умови навчання) – 2 856,10 гривень, до 01 липня – 1 786,70 грн.; – для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1 712 гривень (100 % відповідного прожиткового мінімуму), до 1 липня становив 1 638,00 гривень.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

З 1 липня у збільшених розмірах отримають допомогу особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Здійснено перерахунки розмірів соціальної допомоги для 16,3 тис. одержувачів, середній відсоток зростання виплати з липня – 4,3 %. Матеріальне забезпечення сімей, які отримують виплати відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», з липня становитиме:

– особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд – 3516,48 гривень (було 3 364,60 гривень); – інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд – 2568,00 гривень (було 2 457,00 гривень); – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 1712,00 гривень (було 1 638,00 гривень);

– особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 1712,00 гривень (було 1 638,00 гривень);

– на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 1712,00 гривень (було 1 638,00 гривень);

– на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд – 3057,40 гривень (було 2 925,60 гривень);

– на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд – 2127,90 гривень (було 2 036,10 гривень);

– на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 3516,48 гривень (було 3 364,60 гривень);

– на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2357,40 гривень (було 2 255,60 гривень);

– на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою – 1797,60 гривень (було 1 719,90 гривень);

– на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд – 3656,60 гривень (було 3498,90 гривень);

– на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд – 2727,10 гривень (було 2 609,40 гривень);

– на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 4115,60 гривень (було 3 937,90 гривень);

– на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2956,60 гривень (до 1 липня – 2 828,90 гривень).

 

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку. Цей вид допомоги вводиться вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». З липня розмір такої допомоги становитиме 684,80 грн.

 

Допомога члену малозабезпеченої сім’ї на організацію підприємницької діяльності. Це буде одноразова безвідсоткова допомога працездатному члену малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності і виведення сім’ї з бідності, яка буде надаватися державною службою зайнятості за рахунок коштів державного бюджету. Порядок надання такої допомоги, її розмір та умови повернення визначає Кабмін.