До УВАГИ ІГС! Оголошено проведення конкурсу у сфері національно-патріотичного виховання

  • 464

Фото без опису

Департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проєктів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році (далі – Конкурс).

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з 10:00 год. до 16:00 год. у друкованому варіанті з понеділка по п’ятницю до 10 грудня 2020 року (включно) за адресою: м.Житомир, вул.Мала Бердичівська, 25, каб. 59 (4 поверх), тел. (0412) 47-22-00, електронна пошта: zhtdsms2@ukr.net.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проєкти національно-патріотичного виховання, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році:

– формування національно-культурної ідентичності та національно- патріотичного світогляду;

– формування громадянської свідомості, активної державницької позиції та почуття власної гідності серед молоді;

– збереження та популяризація національної духовно-культурної спадщини;

– військово-патріотичне виховання.

Участь у конкурсі можуть взяти інститути громадянського суспільства (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, творчі спілки), які мають досвід діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та мають намір реалізувати проєкт на території Житомирської області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі, мають бути складені державною мовою та містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, що додається;

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат для її реалізації за формою що додається;

3) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема щодо досвіду виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх 2 років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою, що додається;

4) копію довідки про державну реєстрацію громадської організації;

5) копію Статуту/Положення про організацію.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», вказується дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути розраховані не більше ніж на 1 бюджетний рік. 

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

У разі визнання проєкту переможцем конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження положення про захід, норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Коштом обласного бюджету фінансуються лише заходи програми (проєкту).

Фінансова підтримка не передбачає фінансування капітальних видатків, а також виплату заробітної плати та гонорарів.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) – 50 тис. грн.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Форми заяв для заповнення можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ.