Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 • 550

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади: 

директора  Комунальної установи «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області

 

На підставі рішення Швайківської сільської ради 6 сесії 08 скликання від 26.02.2021р № 79 та відповідно до частини другої ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» оголошується  конкурс на зайняття вакантної посади  директора комунальної установи “Центр надання соціальних послуг (надання соціальних послуг) Швайківської сільської ради».

Місце знаходження Комунальної установи «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:  13300, Житомирська область, місто Бердичів, площа Соборна, 23. 

Основними завданнями  Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Умови оплати праці директора Комунальної установи «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради (посадовий оклад, доплати та премія) визначені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Документи приймаються від претендентів з 08.00 години 1 березня 2021 року по 17.00 години 12 березня 2021 року за адресою: м. Бердичів,                 пл. Соборна, 23, каб. 16. 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку Комунальної установи «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • вища освіта другого рівня за  ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
 • стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 29 березня 2021 року за адресою: м.Бердичів, пл. Соборна, 23. 

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник загального відділу апарату Вінниченко Оксана Вікторівна, е-mail04345658@mail.gov.ua, телефон – 04143 40203.

 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії

для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Швайківська сільська рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення посади директора  Комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних. З 01 березня  2021 року до 10 березня 2021 року до загального відділу апарату за адресою: м.Бердичів, площа Соборна, буд. 23, каб. 16 телефон  (04143) 40203

 

 

 

Голові конкурсної комісії _________________

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________

_______________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ___________

_______________________________________,

_______________________________________,

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ________________

                                (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______

__________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером _______________________________;

? _________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

 

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 

 

 

Запитання для перевірки на знання

норм відповідного законодавства України

 

 1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Надавачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Обов’язки та права надавачів соціальних послуг (ч. 8, 9 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Отримувачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Гарантії надавачів соціальних послуг працівникам (ч. 10 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі (ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 7. Надання соціальних послуг з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Інформація, яка вноситься про надавачів соціальних послуг (юридичних осіб) до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Інформація, яка вноситься про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 10. Звернення про надання соціальних послуг (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11. Оцінювання потреб особи в соціальних послугах (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (ст. 21 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13. Договір про надання соціальних послуг (ст. 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14. Відмова та припинення надання соціальних послуг (ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15. Оплата соціальних послуг (ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 16. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома (розділ 2 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 17. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 18. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги паліативного догляду (розділ 2 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 29.01.2016 № 58).
 19. Зміст соціальної послуги паліативного догляду (розділ 8 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 № 58).
 20. Організація надання послуги соціальної адаптації (розділ 1 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514).
 21. Зміст соціальної послуги соціальної адаптації (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514).
 22. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).
 23. Зміст соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого   наказом   Міністерства   соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).
 24. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596).
 25. Зміст соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 19.09.2013 № 596).
 26. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної денного догляду (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 27. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 28. Соціальне замовлення (ст. 26 Закону України «Про соціальні послуги»).
 29. Моніторинг соціальних послуг (розділ 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).

Оцінка якості соціальних послуг (розділ 3 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).