Оголошення про конкурс заняття вакантних посад

  • 459

Фото без опису

Оголошення про конкурс заняття вакантних посад спеціаліста відділу з питань  соціального захисту населення апарату та спеціаліста загального відділу апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

             Кваліфікаційні вимоги до посад:

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи

Основні функціональні обов’язки спеціаліста відділу з питань  соціального захисту населення апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

- здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення безпосередньо у приміщенні відділу, на віддалених робочих місцях від ЦНАП та у старостаті;

- перевіряти правильність заповнення заяви, оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки та видавати заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів;

- реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної підтримки населення, які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі;

- формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту населення;

- надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на підставі отриманих заяв;

- надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення, причини відмови, та інше);

- видавати отримувачам повідомлення про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки);

- готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції;

- розробляти та організовувати виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяти в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання;

- здійснювати моніторинг надання послуг з соціальної підтримки населення, готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня;

- тощо.

 

Основні функціональні обов’язки спеціаліста загального відділу апарату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області:

- приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву сільської ради та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, розпорядження сільського голови, тощо;

- забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;

- в межах своєї компетенції надає для оприлюднення на офіційному сайті сільської ради, рішення сільської ради виконавчого комітету, розпорядження сільського голови;

- забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва;

- забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи з персоналом та служби в органах місцевого самоврядування в сільській раді;

- визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб та керівників підпорядкованих установ;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування;

- проводить роботу з резервом кадрів сільської ради, а також здійснює організаційне забезпечення формування кадрового резерву;

- вносить пропозиції сільському голові щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб сільської ради при плануванні періодичного переміщення по службі;

- вивчає разом з іншими відділами сільської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в сільській раді попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням служби в сільській раді, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів в апараті і виконавчих органах сільської ради;

- приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, проводить спеціальну перевірку, перевірку згідно Закону України «Про очищення влади» та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- розглядає та вносить на розгляд сільському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

- оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;

- обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників сільської ради;

- у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

- тощо

 

Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16 тел.4-02-03.

 

Розпорядження сільського голови про оголошення конкурсу 

 

Додаток 1 до розпорядження сільського голови

 

Додаток 2 до розпорядження сільського голови