Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття начальника відділ мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту апарату Швайківської сільської ради

  • 313

Фото без опису

Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття начальника відділ мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту апарату Швайківської сільської ради

 Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста  відповідного спрямування,  вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 
Основні функціональні обов’язки:

Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за її здійсненням на території громади,  забезпечення реалізацію державної політики з питань цивільного захисту населення.

Організовує  методичне і інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Забезпечує проведення заходів з мобілізаційної підготовки та  мобілізації.

Забезпечує в громаді виконання підприємствами, установами,  організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань.

Аналізує перспективи заходів переведення в сільській раді на режим праці в умовах особливого періоду.

Здійснює контроль за обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів  суб’єктів господарювання, що перебувають у комунальній  власності  або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань.

Розглядає необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань, встановлених підприємствам, що знаходяться на території громади, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.

Передає мобілізаційні завдання іншим суб’єктам господарювання розташованих на території сільської ради  у разі ліквідації суб’єкта господарювання, який має мобілізаційне завдання.

Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сільській раді.

Бере участь у визначенні можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил України, а також життєзабезпечення громади.

Сприяє організації призову громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до суб’єктів господарювання на території сільської ради, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

У межах наданої компетенції узагальнює мобілізаційну підготовку підприємств, установ і організацій галузевого напрямку.

Забезпечує бронювання робочих місць для військовозобов’язаних суб’єктами господарювання громади відповідно до законодавства.

Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.

Веде облік працюючих та заброньованих військовозобов’язаних в громаді.

Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з питань, які стосуються його діяльності.

Організовує взаємодію та координацію діяльності правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку.

Вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, скарг громадян, які надходять на розгляд, що стосуються його компетенції.

Готує і доводить структурним підрозділам сільської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Організовує та координує роботу з питань охорони праці у сільській раді, здійснює контроль за додержанням в структурних підрозділах сільської ради чинного законодавства, правил, стандартів, положень та інших документів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії.

Розробляє проєкти планів щодо поліпшення умов та охорони праці, зміцнення здоров’я працівників сільської ради.

Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання випадкам загрози життю або здоров'ю працівників сільської ради.

Інформує та надає роз’яснення працівникам сільської ради з питань охорони праці, виробничої санітарії.

Готує проєкти рішень сільської ради, виконавчого комітету з питань які відносяться до компетенції військово-облікового бюро.

Складає звітність з охорони праці за встановленими формами.

Проводить з працівниками сільської ради вступні та періодичні інструктажі з охорони праці.

Здійснює розгляд листів, заяв, скарг працівників сільської ради, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

Організовує впровадження в роботі сільської ради комп’ютерних технологій та забезпечує захист інформації в автоматизованих системах апарату сільської ради;

Підтримує у належному стані функціонування парку комп`ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення апарату сільської ради та здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів апарату сільської ради щодо виконання ними вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з захисту інформації в автоматизованих системах апарату сільської ради.

Забезпечує ефективне виконання завдань і обов’язків з питань цивільного захисту.

Розробляє плани робіт та іншу документацію з питань цивільного захисту, інструкції з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій в сільській раді, а також положення, обґрунтування, пояснювальні записки та звіти щодо убезпечення впливу потенційно небезпечних об’єктів.

Проводить постійну роботу із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в сільській раді.

Забезпечує збір та узагальнення даних щодо стану безпеки в сільській раді.

Прогнозує розвиток подій внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф тощо). Узагальнює та аналізує причини їх виникнення.

Розроблює комплексні заходи та вносить пропозиції щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

Організовує та контролює підготовку персоналу (працівників) до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Забезпечує участь відповідних сил та засобів сільської ради у проведенні аварійно-рятувальних робіт, у межах їх тактико-технічних можливостей.

Здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Вживає заходів щодо утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням.

Забезпечує надання медичної допомоги постраждалим на території громади. Контролює дотримання правил та норм охорони праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Організовує розміщення інформації про передбачувані заходи безпеки під час аварії та скоординовану поведінку персоналу (працівників) у разі її виникнення.

Вживає заходів щодо своєчасного підвищення персоналом сільської ради кваліфікації з питань цивільного захисту.

Організовує підтримання належного стану готовності пунктів цивільного захисту


 
Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16 тел.4-02-03.

 

Про оголошення конкурсу