Оголошення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Швайківської сільської ради

  • 245

Фото без опису

Конкурс проводиться  відповідно до  Положення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Швайківської сільської ради, затвердженого рішенням 28 сесії VІІІ скликання Швайківської сільської ради від 23.12.2022 року № 539.

Конкурс проводиться у два етапи протягом 20 календарних днів з 26.12. 2022 згідно п.1 рішення Швайківської сільської ради № 539 від 23.12.2022:

І етап – підготовчий, протягом 15 календарних днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Швайківської сільської ради;

ІІ етап – основний, протягом 5 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти молоді, спорту, культури та туризму Швайківської сільської ради подати заявку про участь у Конкурсі довільної форми, до якої додаються такі документи:

1)   стратегія розвитку опорного закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки , яка містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатись в опорному закладі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються в закладі, відсоток завантаженості закладу освіти, орієнтовну кількість учнів, які підвозяться на навчання до опорного закладу; вказати з яких населених пунктів здійснюється підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- потреба додаткового транспорту  для підвезення учнів до опорного закладу;

-   мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, доступу до швидкісного Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- результати зовнішнього незалежного  оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, інших конкурсів та змагань;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад, досягнення педагогічного колективу, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу (оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, створення безперешкодного (безбар’єрного ) середовища для осіб з особливими освітніми потребами, введення в разі потреби додаткових посад педагогічних та інших працівників тощо);

3) копію установчих документів закладу освіти;

4) презентацію закладу освіти (12-15 слайдів).

4. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

5. Інформація про початок, умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті  Швайківської сільської ради. 

 

Критерії оцінювання матеріалів, поданих на конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти на території Швайківської сільської ради

 

№ з/п

Назва критерію

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

1

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200 - 300

Більше 300

 

2

Кількість класів на паралелі

Один

Два і більше

3

Середня наповнюваність класів

 

До 15

 

15 і більше

4

Використання проектної потужності

30-50%

Більше 50%

5

Наявність факультативів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

6

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

7

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсів МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу

 

До 50%

Понад 50%

8

Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційна категорія, педагогічні звання та нагороди)

До 50%

Більше  50%

9

Результативність методичної роботи

(наявність вивчених та розповсюджених досвідів, підготовка власних методичних розробок, авторських  програм, посібників, друк у періодичних фахових виданнях, створення блогів вчителями)

На рівні ОТГ

На рівні області, країни.

12

Участь педагогічних працівників  у професійних конкурсах, вебінарах, конференціях, результативність

На рівні ОТГ

На рівні області, країни

13

Кількість учнів, що підвозяться до закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

14

Тривалість маршруту в одну сторону

 

20 хв. і менше

Більше 20 хв.

15

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

Часткова

Повна

16

Наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу

 

Існує потреба

Наявні

17

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

18

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування санвузлів тощо

19

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

20

Наявність спортивної зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

21

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво

22

Наявність актової зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

23

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

Відсутня одна із складових

Наявні

24

Наявність електронного підручника та ліцензованого програмного забезпечення

 

Відсутня одна із складових

Наявні

25

Наявність швидкісного Інтернету

До 100 Мбіт

100 Мбіт і більше

26

Наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом для здобувачів освіти

Не для всіх здобувачів освіти

Наявна

27

Наявність веб-сайту закладу освіти

Відсутній

Наявний

28

Наявність заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

-

Наявні

29

Забезпеченість закладу комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

До 80%

Більше 80%

30

Наявність шкільної їдальні

Відсутня

Наявна

31

Число посадкових місць у їдальні

100

100 і більше

32

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Наявна

33

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

Відсутня одна або декілька складових

Наявне

34

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідність нормам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти)

Менше 80% відповідності

До 100% відповідності

35

Термін проведення останнього капітального ремонту

змістовний

змістовний, спрямований на впровадження інновацій, відповідає вимогам часу

36

Наявність внутрішніх туалетів

-

Наявні

37

Наявність гуртків

-

Є в наявності

38

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище не менш, ніж на 80%

39

Участь у проєктах протягом трьох останніх років (кількість, рік, назва проекту)

1-3 проектів

Більше трьох проектів

40

Перспективи планування розвитку закладу у відповідності до реформування освітньої галузі

Часткові

Повні

41

Масштабність інвестиційних надходжень у відношенні до потреб

Часткова

Повна

 

Протокол №1 засідання конкурсної комісії з визначення опорного закладу  загальної середньої освіти на території Швайківської сільської ради