ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НА ЯКІЙ РОЗТАШОВАНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (ПРИСАДИБНА ТЕРИТОРІЯ)

  • 753

Фото без опису

Усім відомо, що кожний громадянин України має право на безоплатну передачу земельної ділянки із земель державної або комунальної власності відповідно для різних цільових призначень згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України.

Проте на сьогодні актуальним серед населення залишається питання саме порядку приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок.

Земельний кодекс України передбачає наступні розміри присадибної земельної ділянки для майбутньої безоплатної передачі:

  • у селах − не більше 0,25 гектара;
  • в селищах − не більше 0,15 гектара;
  • в містах − не більше 0,10 гектара.

        Отже, громадянин, який виявив бажання приватизувати земельну ділянку, якою він користується та на якій розташований житловий будинок, що перебуває у його власності, повинен пройти декілька етапів:

Етап перший виготовлення технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд.

 Тобто, громадянину необхідно звернутися до підрядної організації до сертифікованого інженера-землевпорядника, задля розробки документації із землеустрою.

Слід зазначити, що умови і порядок виготовлення технічної документації на земельну ділянку регулюються договором, укладений між сторонами, строк виготовлення технічної документації розробником не повинен перевищувати 6 місяців з моменту укладання договору.

За результатами вищезазначених робіт замовнику видається технічна документація на земельну ділянку.

Етап другий – реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.

Після процедури виготовлення та отримання технічної документації відомості про земельну ділянку необхідно внести до Державного земельного кадастру, звернувшись до державного кадастрового реєстратора з наступними документами:

- заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2015 року № 1051;

- технічною документацією;

- копіями документа, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків (під час подання необхідно пред’явити оригінали таких документів);

       - документом, який підтверджує повноваження представника діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Процес державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі не може перевищувати 14 днів з моменту подачі документів та є безоплатною послугою для громадянина. Після вказаної державної реєстрації замовник отримує витяг з Державного земельного кадастру, який містить, зокрема, кадастровий номер земельної ділянки.

Етап третійотримання рішення органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у приватну власність.

Після процесу реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі громадянину слід звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (до старостинського округу) із клопотанням про передачу земельної ділянки у приватну власність.

До такого клопотання додаються безпосередньо:

- розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- витяг з Державного земельного кадастру.

Згідно з частиною другою статті 118 Земельного кодексу України за результатами розгляду поданого клопотання відповідний орган у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову.

Етап четвертий (останній) − реєстрація права власності на земельну ділянку.

Після надання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування дозволу з приводу передачі земельної ділянки у приватну власність, громадянину необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Послуга з реєстрації права власності на земельну ділянку надається протягом 5 робочих днів та не є безкоштовною. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачає, що за надану послугу стягується плата у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2022 рік – 250,00 грн).

Для реєстрації права власності на земельну ділянку особі необхідно звернутися до Відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради  за місцезнаходженням земельної ділянки або до нотаріуса з такими документами:

- заявою встановленої форми;

- копіями документа, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків (під час подання необхідно пред’явити оригінали таких документів);

- рішенням відповідного органу про передачу земельної ділянки у власність;

- витягом із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- документом, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- документом, який підтверджує повноваження представника діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Після внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державний реєстратор видає заявнику витяг про проведену державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, на якій розташований приватний житловий будинок.

 

Наталія Вовченко,

начальник відділу з юридичних питань та земельних відносин