Роз'яснення від КУ «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з питань встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг

  • 601

Фото без опису

Порядок, законність, справедливість, життя в правовій та мирній державі – цього сьогодні прагнуть мільйони українців. Якщо наші захисники наближають Перемогу на фронті і завдяки їм ми маємо відносний спокій у наших селах, то кожен з нас зобов’язаний підтримувати порядок  та бути частиною тих позитивних  перетворень, яких потребує Україна. Зміни варто починати впроваджувати з себе, своєї свідомості, поміркованості, відповідальності.

Орієнтуватися в потоці інформації та законодавчих змінах особливо важливо. Соціальна сфера – цікава та багатогранна. Як складова сталого розвитку суспільства, вона включає в себе людський розвиток, задоволення основних потреб населення. Разом з тим, це сфера законодавчих змін та  перетворень, зона відповідальності та активної діяльності. Тож у даній публікації надаємо роз’яснення  для отримувачів соціальних послуг з питань установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг. Акцентуємо увагу, що диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладення договору про надання соціальних послуг і переглядається щороку. Більш детальна інформація в постанові Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» та Порядку до неї, з якими ви можете ознайомитись нижче.

 

Аріна Прокопенкова,

директор КУ «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

https://secureurl.fwdcdn.com/url/Ft3wg6ihRbSVRgcNF07-WQ/aHR0cHM6Ly96YWtvbnN0LnJhZGEuZ292LnVhL2ltYWdlcy9nZXJiLmdpZg?orig_uri=https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2020 р. № 429
Київ

Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону України “Про соціальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 99, ст. 4002);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 629 “Про внесення змін до Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2293).

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 429

ПОРЯДОК
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг

1. Цим Порядком визначено механізм установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

диференційована плата за надання соціальних послуг - частина вартості соціальних послуг, що сплачується надавачу соціальних послуг отримувачем таких послуг;

гранична величина - різниця між середньомісячним сукупним доходом отримувача соціальних послуг, що визначається відповідно до пункту 6 цього Порядку, та двома розмірами прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про співробітництво територіальних громад”“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”“Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи.

3. Диференційована плата за надання соціальних послуг в обсязі, визначеному державними стандартами соціальних послуг, установлюється органом, який приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг, або надавачем, за винятком фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності.

Соціальні послуги з установленням диференційованої плати за надання соціальних послуг понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за повну плату.

4. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

5. Диференційована плата за надання соціальних послуг не встановлюється за надання соціальних послуг:

з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальних послуг, що надаються екстрено (кризово);

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України “Про соціальні послуги”;

щодо яких місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування прийнято рішення про їх надання за рахунок бюджетних коштів.

6. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача на кількість членів сім’ї за методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженою Мінсоцполітики.

7. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладення договору про надання соціальних послуг і переглядається щороку.

8. Диференційована плата за надання соціальних послуг (крім диференційованої плати за надання соціальних послуг стаціонарного догляду та паліативного догляду) сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75 відсотків вартості таких послуг.

Диференційована плата за надання соціальних послуг стаціонарного догляду та паліативного догляду, що надаються стаціонарно у приміщенні надавача соціальних послуг, сплачується щомісяця у розмірі 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг. Якщо вартість соціальних послуг стаціонарного догляду та паліативного догляду, що надаються протягом відповідного місяця стаціонарно у приміщенні надавача соціальних послуг, не перевищує 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 80 відсотків вартості таких послуг.

9. Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується в установленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за наданням соціальних послуг.

10. Вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу, обчисленого відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428.