Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту

  • 415

Фото без опису

Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Швайківської сільської ради.

             Кваліфікаційні вимоги 

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Основні функціональні обов’язки:

- забезпечує ефективне виконання напрямів роботи відділу щодо реалізації державною політики в сфері освіти, молоді та спорту;

- здійснює контроль за процесом реалізації державної політики у галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту в територіальній громаді, дотримання та виконання чинних законодавчих і нормативних актів;

- здійснює контроль за організацією роботи підпорядкованих закладів освіти.

- організовує роботу Міжшкільної методичної ради, здійснює загальне керівництво методичною та виховною роботою, несе персональну відповідальність за її результати;

- звітує про роботу Міжшкільної методичної ради;

- подає рекомендації і пропозиції щодо  організації науково-методичної, виховної роботи закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти;

- готує проекти розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням;

- організовує роботу семінарів-практикумів для керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників, керівників закладів дошкільної освіти та педагогічних працівників;

- організовує роботу методичних об'єднань вчителів закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти;

- організовує профільне навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Швайківської сільської ради ;

- здійснює керівництво та контроль за станом викладання і якістю знань здобувачів освіти;

- здійснює інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних та керівних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти;

- організовує роботу з обдарованими дітьми, організовує проведення загальноукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань та заходів спортивного спрямування, участь в конкурсі-захисті робіт МАН України ;

- забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей і молоді, охорони дитинства, оздоровлення,  розвитку фізкультури та спорту, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

- розробляє, організовує та контролює виконання заходів щодо розвитку фізкультури та спорту в громаді.

- забезпечує подання інформаційної та статистичної звітності щодо методичної діяльності ЗЗСО, ЗДО, розвитку фізкультури та спорту в громаді.

- сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей і молоді.

- забезпечує підготовку інформаційної та статистичної звітності, що стосується діяльності закладів дошкільної освіти.

- забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей та молоді.

- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

- несе персональну відповідальність за зміст організаційно-розпорядчої документації та її відповідність чинному законодавству, яка готується у відділі.

- здійснює контроль  за  організацією  оздоровлення  здобувачів освіти у   закладах освіти Швайківської сільської ради.

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в таборах при закладах загальної середньої освіти Швайківської сільської ради.

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

- організовує та бере участь у проведенні конкурсів,  виставок, фестивалів творчості, конференцій,  форумів,  інших заходів,  спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня  та виховання дітей і молоді.

- здійснює координацію виховної роботи ЗДО, ЗЗСО громади, готує інформаційні звіти про стан виховної роботи закладів освіти.

- не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків

 Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16 тел. 4-02-03.

 

Про оголошення конкурсу