Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантних посад

  • 886

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради, затвердженого розпорядженням сільського голови від  02.05.2019 № 31, пропоную розмістити на офіційному веб-сайті оголошення про конкурс на зайняття вакантних посад:

- начальника відділу - державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради;

- державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради;

- державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради;

-  державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради.

            
            Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу - державного реєстратора відділу з 
надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради:

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2019 № 203-19 «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора»:

- стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

- успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації)

 

      Кваліфікаційні вимоги державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради:

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра (за рішенням суб'єкта призначення) за спеціальністю правознавство (для державних реєстраторів, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), вільне володіння державною мовою;

- сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (отриманий в установленому законодавством порядку) для осіб, яків перше призначаються на посаду державного реєстратора ;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2019 № 203-19 «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора»:

- стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

- успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

 

Основні функціональні обов’язки начальника відділу - державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради:

Здійснює керівництво самостійним відділом в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу. Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо реалізації політики у визначеній сфері. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до повноважень відділу. Погоджує положення відділу та посадові інструкції працівників відділу. Призначає та звільняє підпорядкованих працівників, здійснює заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень. Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами сільської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відділу. Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань. Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідей. Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни відділу.

Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу фізичної особи - підприємця, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства. Надає відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Забезпечує представництво у судових установах з питань, що відносяться до його компетенції. Здійснює інші функції, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення. Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі. Забезпечує інформування щодо порядку проведення відповідних реєстраційних дій, що здійснюються реєстратором на виконання визначених повноважень. Організовує листування з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями відповідно до визначених повноважень. У встановленому порядку для реалізації визначених повноважень готує запити на безкоштовне отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звіти з питань, що стосуються їх діяльності, тощо.

Фото без опису

 

        Основні функціональні обов’язки державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг 
та державної реєстрації Швайківської сільської ради:

Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу фізичної особи - підприємця, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства. Надає відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Забезпечує представництво у судових установах з питань, що відносяться до його компетенції. Здійснює інші функції, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення. Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі. Забезпечує інформування щодо порядку проведення відповідних реєстраційних дій, що здійснюються реєстратором на виконання визначених повноважень. Організовує листування з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями відповідно до визначених повноважень. У встановленому порядку для реалізації визначених повноважень готує запити на безкоштовне отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звіти з питань, що стосуються їх діяльності, тощо.

 Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 17 тел.4-02-03.

Розпорядження сільського голови про оголошення конкурсу № 9-К