Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 • 499

Швайківська сільська рада оголошує конкурс на на заміщення вакантної посади спеціаліста ll категорії відділу соціального захисту населення апарату Швайківської сільської ради на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

                          Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.

Основні функціональні обов’язки:

- здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення безпосередньо у приміщенні відділу, на віддалених робочих місцях від ЦНАП та у старостаті;

- перевіряти правильність заповнення заяви, оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки та видавати заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів;

- реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної підтримки населення, які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі;

- формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту населення;

- надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на підставі отриманих заяв;

- надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення, причини відмови, та інше);

- видавати отримувачам повідомлення про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки);

- готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції;

- розробляти та організовувати виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяти в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання;

- здійснювати моніторинг надання послуг з соціальної підтримки населення, готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня;

- тощо.

Умови оплати праці:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за адресою: м. Бердичів, пл. Соборна, 23 каб. № 16 тел.4-02-03.

 

Перелік питань для проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади спеціаліста ll категорії відділу 
соціального захисту населення апарату сільської ради 
на знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків
 
 1. Якими законодавчими актами України передбачено призначення та виплата державних допомог сім’ям з дітьми? (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та постанова Кабінету Міністрів України  від 27.12.2001 № 1751).
 2. Порядок та умови призначення допомоги при народженні дитини (статті 11, 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 3. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  (стаття 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 4. Умови призначення та розмір допомоги при усиновленні дитини (статті 12-2 та 12-3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 5. Розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю (Закон України  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 6. Розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю та умови її призначення (Закон України  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 7. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 1, 2 та 3 групи (стаття 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 8. Розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та умови її призначення (стаття 3 Закону України  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 9. Терміни призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (стаття 6 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
 10. Призначення яких видів державних соціальних допомог передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»? (стаття 3).
 11. Які особи відносяться до категорії «діти війни»? (стаття 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»).
 12.  Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

13. Соціальні гарантії учасникам бойових дій. (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

14. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян. (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

15. Соціальні послуги населенню. (статті 6, 7, 11 Закону України «Про соціальні послуги»).

16. Перелік дітей пільгових категорій, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів (Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 17 липня 2009 р.  № 734).

17. Перелік документів для отримання посвідчення багатодітної сім'ї (Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209).

18. Перелік пільг, які мають багатодітні сім'ї (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, Закон України „Про дошкільну освіту”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 323 “Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку й оздоровлення дітей в Україні”, Закон України „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року № 2402-III, постанова КМУ № 389 від 04.06.2015 року).

19. Основні засади запобігання та протидії домашньому насильству (стаття 4 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).

20. Поняття внутрішньо переміщеної особи (ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

21. Облік внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» від 16 вересня 2020 р. № 910).

22. Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. № 505).

23. Державні  стандарти соціальних послуг (Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю» від 07.06.2017  № 956).

24. Сфера дії законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству (стаття 3 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).

25. Перелік документів для встановлення  статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» від 23 травня 2012 р. № 417).

26. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми (стаття 4 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»).

27. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми (стаття 13 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»).

28. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (стаття 7 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

29. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (стаття 12 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

30. Забезпечення гендерної рівності (стаття 10 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).