Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади завідувача служби у справах дітей

  • 952

Фото без опису

Швайківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади завідувача служби у справах дітей Швайківської сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги 

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Основні функціональні обов’язки:

 1. Здійснює керівництво Служби, забезпечує виконання покладених на Службу завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників.

 2. Вивчає і визначає пріоритетні напрямки у роботі з дітьми, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед дітей на території громади.      
3. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення статусу дітям, які залишилися без батьківської опіки, опіки та піклування над дітьми, усиновлення дітей, влаштування в сім'ї близьких та рідних, інші сім'ї.
4. Забезпечує контроль за умовами утримання і виховання дітей, у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних установах для дітей, інших закладах соціального захисту незалежно від форми власності, сім'ях опікунів.         
5.
Забезпечує контроль, у межах своєї компетенції, за станом справ у діяльності служби у справах дітей, веденні єдиної інформаційної аналітично-статистичної бази «Діти».      
 6. Надає органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень, практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
7
. Забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.  
8.Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, ювенальною превенцією заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, безпритульність та злочинність.     
9
. Веде особистий прийом громадян, розглядає в установленому порядку звернення громадян.
10. Готує матеріали, пропозиції щодо застосування, згідно з чинним
законодавством, санкцій до батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків, або неналежно їх виконують.         
11. Здійснює п
ідготовку претензій, листів вимог, позовних заяв, скарг і представлення у встановленому законодавством порядку інтересів Швайківської сільської ради в усіх судових установах і з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, вести справи, подавати, доповнювати позовні заяви, скарги, відзиви на позовні заяви, приймати участь у розгляді позовних заяв та скарг, вчиняти всі процесуальні дії, передбачені чинним процесуальним законодавством України, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення в судових установах, які займаються розглядом справи; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; укладати мирові угоди; оскаржувати рішення суду, а також виконувати інші дії, тощо.   
12.
Представляє інтереси дітей на судових засіданнях з питань захисту їх прав.   

13.Координує, розробляє та здійснює заходи щодо соціально-правового захисту дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також по запобіганню бездоглядності, домашнього насильства та вчиненню дітьми правопорушень.

14. Здійснює контроль за своєчасним встановленням дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вирішенням її подальшої долі.

15. Оформлює клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування.

16. Запрошує для бесіди батьків, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, і вживає заходів до усунення таких причин (у разі необхідності).     
17.
Готує та надає статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства.
18. Вживає заходів щодо захисту житлових прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.      
19. Виконує інші доручення сільського голови.

20. Надає методичну допомогу, консультації закладам освіти, підприємствам та організаціям громади з питань соціального захисту дітей і профілактики правопорушень серед них.

21. Вносить пропозиції керівництву сільської ради щодо поліпшення роботи служби та готує матеріали для розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради.

22. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання у відповідності до Положення про службу у справах дітей.

23. Приймає участь у перевірках стану виховної роботи з дітьми в навчально-виховних і позашкільних закладах за місцем проживання, а також  на підприємствах, установах та організаціях громади незалежно від форм власності.