Комунальна установа «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради потребує фахівця із соціальної роботи

  • 746

Фото без опису

Комунальна установа «Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області потребує фахівця із соціальної роботи.

Завдання та обов’язки. Організовує виявлення в зоні соціального обслуговування (громаді, організації, на підприємстві тощо) та веде облік осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки (отримувачів соціальних послуг). Бере участь у встановленні причин негативних соціальних явищ і розробці комплексу заходів щодо їх усунення. Оцінює потреби отримувачів соціальних послуг. Визначає перелік необхідних соціальних послуг, форми та методи соціальної роботи. Готує та подає пропозиції керівнику установи щодо необхідності надання соціальних послуг для прийняття відповідного рішення. Надає в зоні соціального обслуговування базовий комплекс соціальних послуг (консультування, представництва інтересів, посередництво та інші). Забезпечує соціальний супровід отримувачів соціальних послуг, у тому числі прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Надає отримувачам соціальних послуг допомогу в оформленні запитів до відповідних інстанцій, заяв, документів для отримання всіх видів допомоги, приймає такі документи та забезпечує їх подання у відповідний підрозділ соціального захисту населення. Залучає до надання соціальних послуг заклади освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, громадські організації, фонди тощо. Сприяє формуванню в зоні соціального обслуговування сімейних, національно-патріотичних цінностей, засад відповідального батьківства. Виявляє вразливі сім'ї з ознаками неналежного виконання батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини. Організовує залучення наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей громади для підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Веде встановлену документацію з призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання соціальних послуг. Проводить навчання соціальних робітників. Підвищує свій професійний рівень і загальнокультурну компетентність.

 

Повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, законодавство України з питань соціального захисту, соціальної роботи, охорони дитинства, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, соціальних і реабілітаційних послуг, соціальної допомоги; основи сімейного, трудового, житлового законодавства України; акти Президента України, Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права людини; Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; державні стандарти соціальних послуг; основи кримінального та цивільного права; нормативні, методичні та інші розпорядчі документи й матеріали, які регламентують організацію надання соціальних послуг; нормативно-правові акти, що регулюють охорону материнства та дитинства, права дітей, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів та інших вразливих верств населення; основи психології; форми та методи виховання дітей і підлітків, сімейного виховання та культури людських відносин; норми, порядок та організацію юридичної допомоги, піклування, опіки, позбавлення або поновлення батьківських прав; новітні підходи до соціальної роботи, надання соціальних і реабілітаційних послуг; систему державних закладів (освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення), громадських організацій з надання допомоги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах; діловодство; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.