ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

25 вересня 2019 року №45

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Швайківської сільської ради на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту сільського бюджету на плановий рік (далі – проект сільського бюджету) та прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз сільського бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його у визначені терміни та порядку до відділу  фінансів Швайківської сільської радив паперовому та електронному вигляді за формами:

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний, Форма 20__-1 (додаток 1), далі – Форма-1;

 

Бюджетний запит на 20__- 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2 (додаток 2),  далі – Форма-2;

 

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма 20__-3 (додаток 3), далі – Форма-3.

Посилання на продовження розпорядженя